Cài Đặt – Config Giả Lập PS1 Trên Win 10 và Win 7 Không Lỗi Với ePSXe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.