iPhone Lock đã có ICCID dùng như Qtế. Nhưng KHOAN, iPhone X Qtế = GIÁ luôn này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.