Samsung Galaxy S9: Màn 2K+, RAM 6-64GB, Giá 6 triệu, Tại sao Anh em ko mua?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.